Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Gastheer Grenspark Groot Saeftinghe 2020

In het voorjaar van 2019 heeft Boerderij Ondersteboven deelgenomen aan de cursus "gastheer van het Grenspark" en daarvoor een certificaat behaald. Met het behalen van deze cursus wordt Boerderij Ondersteboven op de voet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het Grenspark Groot Seaftinghe over open dagen, beschikbaarheid van gidsen, mogelijke wandelingen, verdere ontwikkelingen etc.. Door middel van een prachtige oorkonde in de vorm van een muurschildje wordt dit in de schuur van Boerderij Ondersteboven kenbaar gemaakt. In dit kader heeft Boerderij Ondersteboven in samenwerking met het Grenspark ook de laatste wandeling door de Hedwige en Prosper polders georganiseerd met namen voor Ossenisse-Zeedorp op zondag 1 december 2019. Onder leiding van de gidsen Marc Buise en Jenny Buise-Rogiers werd een uiterst leerzame wandeling door de polders gemaakt met tekst en uitleg over achtergronden, planning en toekomstperspectief. We bezochten tevens de nabijgelegen radartoren en Ouden Doel, zoals het poldermuseum PolderMAS aan de Ouden Doel dijk, waar we door Benjamin hartelijk werden ontvangen. We begonnen de middag en sloten die ook af met koffie en thee in de nabijgelegen infokeet van het Grenspark. Boerderij Ondersteboven had speciaal voor deze middag advocaat-karamel taart en appeltaart gebakken voor de (30) deelnemers. De gidsen voor deze middag zijn beschikbaar gesteld door het Grenspark. Binnen afzienbare tijd worden de Hedwige en Proper polders (500 hectare) onder water gezet als een vorm van natuurcompensatie voor de uitdieping van de Westerschelde met name voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen.

Doorlopende activiteiten

Foto selectie