Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Vlinders tellen 2021


BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamelijk een programma opgezet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. In 2019 hebben er 21 boeren meegedaan en in 2020 is dit opgelopen tot 49 deelnemende boeren. Het doel is om in 2022 op 100 verschillende bedrijven vlinders te tellen. Sinds kort doet ook Boerderij Ondersteboven mee aan dit project. Met ingang van april 2021 worden 3 LedEmmers geplaatst om vlinders te lokken, te tellen en te determineren. Op www.waarneming.nl worden die tellingen (niet direct, maar met enige regelmaat) bijgehouden, net zoals de reguliere vogeltellingen op ons terrein (door iedereen te volgen). Indien er voldoende belangstelling bestaat kunnen we die tellingen ook in de agenda samen inplannen...leuk om mee te doen wellicht! Houde agenda van Boerderij Ondersteboven op deze website daarvoor in de gaten

 

Doorlopende activiteiten

Foto selectie