Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Plan Perkpolder 2015

In en rond de voormalige aanleghaven van de veerpont wordt een omvangrijk recreatieplan ontwikkeld met in de toekomst een golfbaan, een jachthaven, een bungalowpark en getijdenatuur. Gedurende 2014 is hard gewerkt om de eerste fasen van dit plan te realiseren, zoals het ophogen van het havenplateau en de aanleg van de nieuwe dijken voor het getijde-natuurgebied. Met een mooie fietstocht langs de Westerschelde is een bezoek te brengen aan de haven om een idee te krijgen van de werkzaamheden, alhoewel de toegang tot het plateau vooralsnog nogal te wensen overlaat moeten we bekennen. In de loop van 2015 zijn de dijken gereed en voldoende ingeklinkt om een bres in de oude dijk te kunnen maken. Enkele honderdduizenden kuubs grond zijn via de oude haven aangevoerd om de nieuwe binnendijken te maken en het veerplein op te hogen. Om te voorkomen dat het zoute water, dat straks vrij spel krijgt in het getijdegebied, ook in de ondergrond en de akkers doordrinkt wordt een zogenaamde kwelvoorziening aangelegd. Wie de ontwikkelingen op de voet wil volgen kan terecht op Facebook, de website van Rijkswaterstaat en op locatie van Perkpolder Beheer, met een prachtige maquette indien gewenst met toelichting, in het oude stadhuis van Kloosterzande aan het Hof te Zandeplein.

www.facebook.com/gebiedsontwikkelingperkpolder

www.rijkswaterstaat.nl/perkpolder

www.perkpolder.nl

 

Doorlopende activiteiten

Foto selectie