Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Poelen 2018

In de nieuwe patrijzenakker van bijna 2 hectare langs het wandelpad (het Ommetje van Ossenisse-Zeedorp) zijn medio mei 2018 twee heuse poelen gegraven. Ruim 120 grote karren grond zijn verplaatst om het natuurgebied verder te optimaliseren. Midden in de polder een salamander-kikker poel van ruim 40 karren groot en meer nabij de Langeweg een tweede poel van ruim 80 karren groot voor met name akkervogels, die onze extra aandacht verdienen, zoals patrijzen, de veldleeuwerik, de gele quickstaart, de kievit, de scholekster en nog veel meer. Inmiddels is ook een heuse paringsstand toegevoegd om de bijen te ondersteunen. Ruim 200 koninginnen worden bediend door maar liefst 60-70.000 bijen; het zal zoemen van jewelste. De bijen van een unieke niet agressieve soort, maar val de bijen uiteraard niet lastig tijdens uw rondwandeling en blijf op het wandelpad. Hou honden beslist aan de lijn om de akkervogels niet teveel te verstoren en loop niet dwars door de patrijzenakker, ook al nodigt die beslist daarvoor uit! Respecteer de belangen van de natuur en laat iedereen en alles met rust. Geniet van de wandeling over het wandelpad van onverwachte ontmoetingen met jonge kieviten en nog veel meer. De akker is dan ook niet vatbaar voor jagen en jagers. In het najaar van 2018 wordt struweel (bossen en kruiden) toegevoegd langs de grootste poel en er staat nog veel meer op stapel. De basis is gelegd, nu is het de beurt aan de natuur (zon, regen, flora en fauna. Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar de resultaten. Regelmatig zullen tellingen plaatsvinden om na te gaan in hoeverre we vooruitgang boeken. Het geheel valt onder andere onder ondersteuning van de Provincie en is een samenwerking tussen de Provincie, het Waterschap, Landschapsbeheer Zeeland, Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst, Poldernatuur Zeeland, Bijenkwekerij Kreverhille en ondersteuning van locale collega's. De komende vier jaar moet deze akker tot zijn voltooiing komen. Veel kijk- en luisterplezier gewenst!

Doorlopende activiteiten

Foto selectie