Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Westerschelde 2019

De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren van de wereld. Op jaarbasis varen zo'n 160.000 vrachtschepen door de Westerschelde. Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer, het nautisch samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen heeft de verkeerscoordinatie in handen. De Schelde Radar Keten, de keten van walradars langs de Westerschelde vormt daarbij de spin in het web en dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Op deze manier kan een zeeschip van seconde tot seconde gevolgd worden. Door de aanwezigheid van zandplaten, die soms aan de wandel gaan, blijft de Schelde een onberekenbare rivier en daarom geldt voor grote schepen een loodsplicht. Met name het Nauw van Bath staat bekend om zijn scheepsongevallen.

Doorlopende activiteiten

Foto selectie