Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Poonhaven 2019

Mede dankzij George Steijaert, die zelf 20 jaar op Poonhaven heeft gewoond, weten we nu meer van het nabijgelegen gehucht Poonhaven oftewel Poontje.Na de indijking van de Groot-Huyssenspolder in 1695 werd het water aldaar afgelaten via een gemetselde hole bij Poonhaven in de toen nog niet ingepolderde Hellegatpolder. Het ondiepe, dichtslibbende Hellegat, kon toentertijd alleen nog bevaren worden door platbodems, die "poon" werden genoemd. Zo werd de aanlegplaats al in 1773 Poonhaventje genoemd en groeide het gehucht uit van een winkeltje naar een geschikte plek om te wonen. Na het wegvallen van het veer Stoppeldijkveer en Zaamslagveer werd er vanaf Campen gevaren op Poonhaven. In 1858 waren er al 10 huizen bewoond en rond het jaar 1900 waren er al drie winkeltjes, een bierhuis (Pautje en Liesje de Zeeuw), een smederij (Jan Willemsen) en een herberg (H. Scheele). Een spreuk pronkte aan de muur van de herberg "Ik heb nog nat, een kan of wat, dat vloeit uit volle stromen. Wie het vloeken haat en het vechten laat mag vrij hier binnen komen.". In 1913 kwam er een wagenmaker (Willem Leenhouts) bij.Door dichtslibben van het Hellegat werd Poonhaven steeds moeilijker bereikbare de haven werd helemaal buiten gebruik gesteld na de inpoldering van de Van Lijndenpolder in 1876.

Doorlopende activiteiten

Foto selectie