Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

6e Paaseieren(mid)dag 2015

Samen met de familie paaseieren zoeken op het terrein van Boerderij Ondersteboven op 2e Paasdag (5 april 2015; 6e editie. In tegenstelling tot vorige jaren is het terras nu ook open voor publiek, dus wie weet liggen er dan nog paaseieren verstopt!

Vorige edities:

 • 1e editie 29 maart 2010 (xx eieren gevonden
 • 2e editie 25 april 2011 (xx eieren gevonden)
 • 3e editie 9 april 2012 (xx eieren gevonden)
 • 4e editie 1 april 2013 (xx eieren gevonden)
 • 5e editie 21 april 2014 (88 eieren gevonden)

 

5e Familievis(mid)dag 2015

In tegenstelling tot voorgaande jaren is Boerderij Ondersteboven NIET gesloten voor publiek in verband met de familievis(mid)dag; de 5e inmiddels op zaterdag 15 augustus 2015. Iedereen is van harte welkom om mee te genieten van deze dag en misschien is er nog wel een plekje vrij aan de kreek om mee te vissen; vraag het vooraf even.

Zaterdagmiddag 15 augustus 2015 (steeds 3e zaterdagmiddag van augustus)

Vorige edities:

 • 1e 23 augustus 2011 - totaal 9 vissers met samen 166 vissen - 1e prijs Ruben (55 vissen, 57 punten) 2e prijs Robbie (38 vissen, 38 puntent) 3e prijs Daphne (26 vissen, 26 punten)
 • 2e 18 augustus 2012 - totaal 13 vissers met samen 147 vissen - 1e prijs Ruben (85 vissen, 87 punten) 2e prijs Robin (20 vissen, 20 punten) 3e prijs Nol (13 vissen, 13 punten)
 • 3e 17 augustus 2013 - totaal 14 vissers met samen 64 vissen - 1e prijs Ruben (12 vissen, 14 punten) 2e prijs Marlies (xx vissen, yy punten) 3e prijs Nol (xx vissen, yy punten)
 • 4e 16 augustus 2014 - totaal 16 vissers met samen 54 vissen - 1e prijs Robbie (16 vissen, 16 punten) 2e prijs Ruben (13 vissen, 13 punten), 3e prijs Colin ( 7 vissen, 9 punten)

De vissen worden dus slimmer!

Grote vissen leveren 3 punten op!

 

 

Openingstijden 2015

In de afgelopen twee jaar hebben we geleerd dat het eind van ons seizoen in de praktijk eerder valt dan we eigenlijk gepland hebben. Als het najaar echt invalt kunnen we niet anders dan beginnen met opslag van meubels. Zodra de regen en het vocht de overhand beginnen te krijgen is het eigenlijk afgelopen met het boerderijterras en daarmee ook met de bed & breakfast, omdat de ruimtes dan voor opslag worden gebruikt. We hebben dan ook besloten het seizoen in principe af te sluiten per 1 oktober in plaats van na de herfstvakantie. Wellicht verandert dat de komende jaren als we meer armslag hebben qua ruimtegebruik in de schuur, maar vooralsnog is dat voor iedereen helderder. Het seizoen begint in 2015 wederom met Pasen (1e Paasdag, zondag 4 april 2015) en op maandag 2e Paasdag (5 april 2015) paaseieren zoeken samen met de familie. Iedereen is welkom en om 14.00 uur starten we met paaseieren zoeken. Het seizoen eindigt formeel in 2015 dus op 30 september 2015, maar aangezien 3 en 4 oktober in het weekend valt houden we de laatste terrasdag op zondag 4 oktober 2015. Bij aanhoudend goed weer zijn we pragmatisch, maar de terugkerende terrasbezoekers weten dat beslist. Bel voor de zekerheid vooraf even (internationaal 0031.114.681397).

1e Kunst in Kerk 2014

In het weekend van 10 en 11 mei 2014 wordt voor de eerste keer in de H. Martinus kerk te Groenendijk, Kloosterzande, een kunstweekend georganiseerd. Kunstenaars Dieneke Covens (paardentekeningen), Henk Knibbeler (natuurfotograaf), Michiel Holtgreve, schilder kunstebnaar, Gerda van Doornik, poeta van stoffen, Nacy Tutenel-de Wilde (expositie George de Wilde in memoriam), Lucien Hoop (portretfotografie) en Betty van der Heijden (impressies) presenteren het gehele weekend hun kunst. Maak ook van de gelegenheid gebruik om de prachtige inriohting van de rk kerk te bewonderen en ga gerust even zitten voor een kopje koffie met zelfgemaakte cake. Voor meer informati zie ook de website van de Parochiekern Ter Duinen.

www.parochiekernterduinen.nl

Verwenontbijt in de voormalige stieren/ossenstal 2014

Het afgelopen jaar 2014 hebben we een paar keer het verzoek gekregen een ontbijt te serveren voor gasten die niet in onze bed & breakfast overnachten. We zijn al gewend op verzoek een (boeren)lunch te verzorgen en zelfs voor een late (boeren)brunch schrikken we niet terug. Vanzelfsprekend staan, indien gewenst, Annie's courgettesoep en (de locaal zo bekende) ast op het menu. Inmiddels hebben we gemerkt dat terrasgasten soms denken dat we ook standaard voor lunch en brunch of zelfs avondeten open zijn, maar helaas is dat niet het geval. Op verzoek is veel mogelijk natuurlijk, maar omdat we eea. kleinschalig, gezellig en knus willen houden serveren we alleen op afspraak. Schroom echter niet, want waar mogelijk doen we dit graag.

Fiets knooppunten 2014

Boerderij Ondersteboven ligt sinds 2014 direct langs de fiets knooppunten route, zodat ook degenen die ons boerderijterras (nog) niet kennen vast en zeker verrast zijn bij een bezoek. Vanaf 2015 ligt het in de bedoeling ook een alternatieve route aan de zeezijde van de Westerschelde formeel open te stellen voor fietsers. Op deze manier is het niet vanzelfsprekend dat Boerderij Ondersteboven wordt aangedaan. Aan de zeezijde in de buurt van de boerderij wordt door middel van gele bordjes met rode letters aangegeven waar wij te vinden zijn. Het zou toch jammer zijn niet even langs te komen als je toch in de buurt bent. Annie's appelgebak staat inmiddels in de hele streek bekend als een smakelijke lekkernij voor onderweg. Maar ook de vlierbloesemsiroop en het zelfgemaakte ijs, om maar een paar dingen te noemen, zijn de moeite van het proberen waard. Gedurende het seizoen is ook het winkeltje open met verse groenten uit de moestuin.

Plan Perkpolder 2015

In en rond de voormalige aanleghaven van de veerpont wordt een omvangrijk recreatieplan ontwikkeld met in de toekomst een golfbaan, een jachthaven, een bungalowpark en getijdenatuur. Gedurende 2014 is hard gewerkt om de eerste fasen van dit plan te realiseren, zoals het ophogen van het havenplateau en de aanleg van de nieuwe dijken voor het getijde-natuurgebied. Met een mooie fietstocht langs de Westerschelde is een bezoek te brengen aan de haven om een idee te krijgen van de werkzaamheden, alhoewel de toegang tot het plateau vooralsnog nogal te wensen overlaat moeten we bekennen. In de loop van 2015 zijn de dijken gereed en voldoende ingeklinkt om een bres in de oude dijk te kunnen maken. Enkele honderdduizenden kuubs grond zijn via de oude haven aangevoerd om de nieuwe binnendijken te maken en het veerplein op te hogen. Om te voorkomen dat het zoute water, dat straks vrij spel krijgt in het getijdegebied, ook in de ondergrond en de akkers doordrinkt wordt een zogenaamde kwelvoorziening aangelegd. Wie de ontwikkelingen op de voet wil volgen kan terecht op Facebook, de website van Rijkswaterstaat en op locatie van Perkpolder Beheer, met een prachtige maquette indien gewenst met toelichting, in het oude stadhuis van Kloosterzande aan het Hof te Zandeplein.

www.facebook.com/gebiedsontwikkelingperkpolder

www.rijkswaterstaat.nl/perkpolder

www.perkpolder.nl

 

Expositie trekpaarden 2013

Gedurende de zomermaanden worden met name in de voormalige paardenstal tekeningen van trekpaarden gepresenteerd van Dieneke Covens uit Kloosterzande. "De trekpaarden staan goed op de benen" is een veelgehoord standpunt over haar tekeningen. Het is alsof je oog in oog staat met de trekpaarden als je in aanraking komt met haar fraaie tekeningen. De moeite van een bezoekje aan ons boerderijterras waard.

Coopertests 2015

Ter voorbereiding van de 2de d'Ossekoppenloop worden ook dit jaar weer Coopertests georganiseerd op de 2e vrijdag van de maanden mei, juni, juli en augustus. Omdat vorig jaar behoefte bestond aan een extra gezellige loop na d'Ossekoppenloop wordt tevens een Coopertest georganiseerd op de 2e vrijdag van oktober

We verzamelen om 20.30 uur bij de zogenaamde Schulpenhoek op Zeedorp, lopen dan samen in naar het startpunt nabij het Nieuwe Gemaal en  starten met de test om 21.00 uur (het moment van maximale kans op windstil weer).

Afgelopen jaar werd een maximum afstand bereikt van 3400 meter; we zijn natuurlijk benieuwd wie dat record komt evenaren!

 • 8 mei 2015
 • 12 juni 2015
 • 10 juli 2015
 • 14 augustus 2015
 • 12 september 2015 2e d'Ossekoppenloop
 • 9 oktober 2015

Klusgroep 2015

Ook in 2015 zijn weer klusdagen gepland. Hoewel het specifieke schema nog moet worden afgestemd zijn de dagen gedurende het seizoen in principe elke 6 weken. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het voorbeeldmodel van een marktkraam. Het model is ongeveer voor de helft klaar. Vier halve zijpanelen en een groot deel van het achterpaneel zijn inmiddels klaar. Op basis van de ervaringen met de bouw van het model wordt het model geoptimaliseerd. Het ligt  (vooralsnog) in de bedoeling een stuk of 5 mnarktkraampjes te maken. De kraampjes worden (modulair) geschikt gemaakt voor gebruik en opslag op de boerderij voor een kerstmarkt of eenzomerfair tezijnertijd. We hebben momenteel een relatief klein team. Heb je zin om te klussen vraag het dan even.

De volgende dagen zijn ingepland (10.00-16.00 uur):

 • woensdag 15 april 2015
 • woensdag 20 mei 2015
 • woensdag 15 juli 2015
 • woensdag 30 september 2015
 • woensdag 11 november 2015

Klusgroep 2014

Eind 2013 is een (kleine) klusgroep gestart op Boerderij Ondersteboven, die (onder voorbehoud) elke twee maanden bijeenkomt. De primaire bedoeling is om een heuse multifunctionele marktkraam te maken. Samen is inmiddels een tekening gemaakt. Volgens tekening is hout opgehaald bij Jongeneel en zijn schroeven aangeschaft bij Donkers. De volgende dagen zijn afgesproken:

 • 15 januari 2014
 • 19 februari 2014
 • 26 maart 2014
 • 16 april 2014
 • 21 mei 2014
 • 16 juli 2014
 • 01 oktober 2014
 • 14 november 2014

Bij belangstelling graag even vooraf overleg bij Arnold.

2e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop 2015

Na het succes van de 1ste d'Ossekoppenloop op 23 augustus 2014 is unaniem besloten ook in 2015 de loop- en wandeltocht te organiseren. De datum is inmiddels definitief vastgesteld op zaterdag 12 september 2015 in de SSP jaarvergadering op 26 januari 2015. Dit jaar valt de organisatie niet samen met het dorpsfeest van Ossenisse-Zeedorp. Het belooft weer een heel spektakel te worden en we hopen natuurlijk minimaal het aantal van 246 te evenaren. Het aantal bezoekers op ons boerderijterras liet een beetje te wensen over, terwijl het loop- en wandelevenement toch echt over de boerderij loopt. Dit jaar hopen we toch op nog meer gezelligheid. We rekenen op veel supporters en ook de lopers en wandelaars kunnen hier goed hun stop en/of startplaats plannen, want de boerderij is immers maar een paar kilometer verwijderd van de start en finish in het dorp.

Het inschrijfgeld is overigens voor lopers en wandelaars vastgesteld op 5 euro voor alle SSP criterium lopen (kinderen 1 euro).

Let op: Er worden ook weer Coopertests georganiseerd ter voorbereiding op 8 mei, 10 juni, 12 juli, 14 augustus en aansluitend op 9 oktober 2015 (verzamelen Schulpenhoek Zeedorp 20.30 uur).

Zie ook:

www.facebook.com/pages/D-Ossekoppen_trimloop

www.dossekoppenloop.wordpress.com

www.ossenisse-zeedorp.nl

Boerderijwinkel open 2014

Het is weer zover; de knusse boerderijwinkel in de voormalige garage van de schuur is weer open! Naast de oude aardappelen uit 2013 zijn inmiddels ook de eerste courgettes, Annie's specialiteit, beschikbaar....en de savooiekool staat op springen. Vier kilo gaf de weegschaal pas nog aan! De rabarber, zelf uit de moestuin geplukt, is alweer verleden tijd. In de loop van het seizoen hebben we veelal ook peultjes, boontjes en tomaten direct uit de moestuin, die om het boerderijterras heen ligt. Lekker en biologisch! 

Doorlopende activiteiten

Foto selectie