Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Klusdagen 2019

Zoals de afgelopen jaren worden ook dit jaar klusdagen georganiseerd op Boerderij Ondersteboven. Voor dit jaar staan onder andere op het programma (1) het maken van een zogenaamd "klinket" als toegang voor de toiletgroep in de schuur, (2) een nieuw luik aan de noordzijde van de schuur, (3) het opknappen van de boerenwagen en wie weet wat verder nog op tafel komt. Met een kleine groep "klussers" starten we om 10 uur met een kopje koffie/thee, we lunchen gezellig samen om 13.00 uur en eindigen met een drankje om ongeveer 15.30 uur. De volgende (maan)dagen zijn vastgesteld vooralsnog: maandag 25 maart 2019, maandag 15 april 2019, maandag 13 mei 2019, maandag 17 juni 2019, maandag 22 juli 2019, maandag 16 september 2019 en maandag 14 oktober 2019.

6e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop 2019

Het eerste lustrum zit er alweer een tijdje op en we maken ons alvast op voor de 6e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop in Ossenisse-Zeedorp jaarlijks op de tweede zaterdag van september, dit jaar 14 september 2019! Het parcours is ongewijzigd en loopt vanaf het dorpshuis Hof ter Nesse in de Kipstraat (achter de kerk) door de polders en langs de Westerschelde over 4 afstanden van ongeveer 500 meter (kidsrun), 6 km (korte afstand), 8 km (midden afstand) en ruim 11 km (lange afstand). Het prachtige parcours kan ook weer gewandeld worden en het aantal wandelaars stijgt elk jaar. Ook de locale wandelclub "de Scheldetrappers" doen weer mee. De inschrijving start om 13.30 uur in het dorpshuis en de formele start voor de kleintjes is om 14.45 uur en de overige lopers om 15.00 uur. Wandelaars mogen vertrekken zodra ze hebben ingeschreven en bij de informatiebalie zijn afdrukken van de routes te verkrijgen, maar het parcours wijst zichzelf moet ik bekennen. Ook het inschrijfgeld is ongewijzigd gebleven op 5 euro (1 euro voor de kleintjes) en de prijzenpot is als vanouds voor iedereen een dagprijs en hoogst waarschijnlijk voor alle andere lopers en wandelaars nog een tombola prijs extra. Deelname is op eigen risico, maar langs het parcours zijn EHBO'ers ingezet op het dorpshart, bij de Knuitershoek en op Boerderij Ondersteboven. De deelnemende lopers vooraan worden begeleidt door een fietser en de stoet wordt afgesloten door een bezemwagen. Op het dorpshart bij Hof ter Nesse, bij het cafe/restaurant 't Schallemaaj en bij de doorkomst op Boerderij Ondersteboven is muziek te horen voor de deelnemers en de fans, die we in grote getale verwachten! Niet minder dan 75 vrijwilligers dragen een steentje bij voorafgaand, tijdens en na afloop van d'Ossekoppenloop en daar zijn we trots op. Voorafgaand aan de loop worden weer Coopertests georganiseerd op de tweede vrijdag van de maanden mei, juni, juli, augustus voorafgaand en oktober afsluitend. Deze Coopertests (een testloop over 12 minuten langs de Westerschelde) beginnen om 21.00 uur, maar we lopen eerst gezamenlijk in naar de start om 20.30 uur stipt vanaf de Schulpenhoek nabij Zeedorp. De deelname is gratis en na afloop staat warme thee klaar.

Openingstijden 2019 - belangrijk!

Ja, het is inmiddels 2019 en het nieuwe seizoen begint alweer te kriebelen. De eerste B&B gasten hebben zich alweer gemeld. Voor het seizoen 2019 hebben we besloten een dag extra beschikbaar te stellen voor groepen ten koste van het terras. Afgelopen paar jaren waren we op maandag en dinsdag alleen open voor groepen (van minimaal 6 personen), want we hebben gemerkt dat het voor ons lastig is om groepen te combineren met terrasbezoeken. Groepen dienen zich bij voorkeur vooraf aan te melden om zeker te zijn van geliefd gebak anders kunnen we de beschikbaarheid daarvan niet garanderen en dat vinden wij spijtig. Natuurlijk zijn groepen ook welkom zonder aanmelding op andere dagen, maar dan is gebak onder voorbehoud. Voor het nieuwe seizoen voegen we een extra dag toe aan de groepen. Ook de donderdag houden we dan gereserveerd voor groepsontvangst en is het terras voor andere gasten gesloten. Dus woensdag, vrijdag en in het weekend, plus feestdagen (bijvoorbeeld 2e Pinksterdag) is ons terras (bij mooi weer) geopend. De openingstijden zijn op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot ongeveer 17.30 uur. Op een paar dagen in het jaar zijn wij specifiek open voor speciale activiteiten voor genodigden, zoals 2e Paasdag (maandag 22 april 2019) en de derde zaterdag van augustus (17 augustus 2019). Tijdens de 6e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop op 14 september 2019 hebben we van 15.00-17.30 uur muziek op het terras en is iedereen van harte welkom om de lopers en wandelaars aan te moedigen ook op ons terras. We beginnen het seizoen met Pasen (Paaszaterdag), 20 april 2019, is onze eerste terrasdag vanwege onze deelname aan de Stoep- en schuurverkoop in Ossenisse-Zeedorp en het eerste weekend van oktober sluiten we het terrasseizoen weer (zondag 6 oktober 2019). Aan de poort is te zien of we open zijn, maar bij twijfelachtig weer is het wellicht beter om vooraf even te bellen (lokaal 0114-681397 of internationaal 0031.114.681397). De B&B begint medio maart, zodra het weer het toelaat, en sluit medio oktober, zodra het weer verslechterd. Wij kijken er alvast naar uit! om jullie weer te mogen begroeten!

Poonhaven 2019

Mede dankzij George Steijaert, die zelf 20 jaar op Poonhaven heeft gewoond, weten we nu meer van het nabijgelegen gehucht Poonhaven oftewel Poontje.Na de indijking van de Groot-Huyssenspolder in 1695 werd het water aldaar afgelaten via een gemetselde hole bij Poonhaven in de toen nog niet ingepolderde Hellegatpolder. Het ondiepe, dichtslibbende Hellegat, kon toentertijd alleen nog bevaren worden door platbodems, die "poon" werden genoemd. Zo werd de aanlegplaats al in 1773 Poonhaventje genoemd en groeide het gehucht uit van een winkeltje naar een geschikte plek om te wonen. Na het wegvallen van het veer Stoppeldijkveer en Zaamslagveer werd er vanaf Campen gevaren op Poonhaven. In 1858 waren er al 10 huizen bewoond en rond het jaar 1900 waren er al drie winkeltjes, een bierhuis (Pautje en Liesje de Zeeuw), een smederij (Jan Willemsen) en een herberg (H. Scheele). Een spreuk pronkte aan de muur van de herberg "Ik heb nog nat, een kan of wat, dat vloeit uit volle stromen. Wie het vloeken haat en het vechten laat mag vrij hier binnen komen.". In 1913 kwam er een wagenmaker (Willem Leenhouts) bij.Door dichtslibben van het Hellegat werd Poonhaven steeds moeilijker bereikbare de haven werd helemaal buiten gebruik gesteld na de inpoldering van de Van Lijndenpolder in 1876.

Lady Christl 2019

We winden er geen doekjes om zoals jullie vast en zeker weten! De door ons boven alle rassen verheven aardappel is de Lady Christl, die we dan ook promoten in onze moestuin, in onze B&B en op ons terras. De Lady Christl is een primeur vastkokende aardappel, die door zijn ovale vorm goed in plakjes is te verwerken en dus ideaal voor gebakken aardappeltjes en frietjes. Maar natuurlijk is niet alleen de vorm van wezenlijk belang, maar de aardappel is aromatische, ietwat zoetjes en krijgt daardoor een optimale smaak bij de verwerking. De aardappel schijnt afkomstig te zijn van het eiland Noirmoutier, waar dat ook mag liggen. De aardappel is voor grootschalig gebruik minder goed geacht vanwege het feit dat zij vastelijk is voor ziektes en ook een erg vroege aardappel is. Wij hebben vergeefs geprobeerd een leverancier te vinden in Nederland voor kleinschalig gebruik, maar zijn uiteindelijk toch uitgekomen in Vlaanderen. In het Vlaams Zaadhuis in Waarschoot halen we onze pootaardappelen sinds geruime tijd.Zo af en toe treffen we de aardappel in de schappen van Albert Heijn en dan schromen we beslist niet! Vraag ernaar als je belangstelling hebt.

Tarieven 2019

Tja, wat moeten we ervan vinden in 2019. De BTW verhoging van 3 procent valt natuurlijk ook bij ons zwaar op het dak. Om te voorkomen dat we alle prijzen moeten aanpassen hebben we besloten op een paar plaatsen een verandering door te voeren, zodat het meeste onveranderd kan blijven. In de prijzen van de kamers hebben we alleen de prijs van de kleine kamer "In d'n Juin" verhoogd van 50 naar 55 euro per nacht inclusief ontbijt en belastingen.Wel rekenen we voortaan voor honden 5 euro per hond extra, hoewel we dat ook al eerder in de voorwaarden hadden staan zonder die extra prijs ook in de praktijk daadwerkelijk door te voeren. Ook de verwarmingskosten gaan we wat strikter hanteren als het noodzakelijk is. Wat betreft de prijzen op het boerderijterras wijzigen we niet drastisch, maar we verhogen de prijs van de taart naar 3 euro 50, zodat koffie of thee met gebak op een afgerond bedrag van 5 euro komt in plaats van de eerdere 4 euro 50. Voor de speciale zomertaarten van Annie was de prijs normaliter al 3 euro 50, dus ook dit is te overzien. Wat 2019 gaat bieden is natuurlijk nog een verrassing, want Annie heeft weer veel in petto voor het nieuwe seizoen. We wijzigen de prijs van koffie en thee niet en ook het tweede gratis kopje blijft bestaan. Wel rekenen we een kopje extra als iemand wisselt van thee naar koffie of omgekeerd, hetgeen in de praktijk weleens voorkwam...eerlijk is eerlijk toch!

Nationale Tuinvogeltelling 2019

Van 25 tot en met 27 januari 2019 vindt de 16e editie van de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Doe ook mee: het is leuk en u helpt de vogels! Met de tips van Vogelbescherming krijgt u meer mooie vogels in de tuin en herkent u ze gemakkelijk. Boerderij Ondersteboven neemt deel aan de telling. Het is de bedoeling om gedurende deze drie dagen 30 minuten de tuinvogels te tellen en door te geven via een speciale website of app. In 2018 stond de huismus op de eerste plek, de kauw op de tweede, de merel op de derde plek, de koolmees op de vierde en de Turkse tortel op de vijfde plek. De merel heeft het het afgelopen jaar zwaar te verduren gehad; heeft deze nog redelijk kunnen handhaven? Je kunt jezelf aanmelden voor de vogeltelling via de website van de Vogelbescherming en krijgt dan handreikingen om de telling te doen en de meest gebruikelijke vogels te herkennen. Via de speciale app krijgt u de typische vogelgeluiden ook te horen om de soorten te kunnen onderscheiden. Veel leer- en telplezier alvast!

Westerschelde 2019

De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren van de wereld. Op jaarbasis varen zo'n 160.000 vrachtschepen door de Westerschelde. Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer, het nautisch samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen heeft de verkeerscoordinatie in handen. De Schelde Radar Keten, de keten van walradars langs de Westerschelde vormt daarbij de spin in het web en dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Op deze manier kan een zeeschip van seconde tot seconde gevolgd worden. Door de aanwezigheid van zandplaten, die soms aan de wandel gaan, blijft de Schelde een onberekenbare rivier en daarom geldt voor grote schepen een loodsplicht. Met name het Nauw van Bath staat bekend om zijn scheepsongevallen.

Duiven 2019

Het is officieel; de duivensport is "immaterieel erfgoed" en dat is een flinke stap in de richting van het hoog houden van tradities Dat is hard nodig, want ook in Zeeland loopt het aantal "duivenmelkers" flink terug. Deze traditie gaat terug tot voor het begin van onze jaartelling, maar op dit moment telt Nederland nog zo'n 17.000 duivenhouders, die met wedstrijden de duivensport hoog houden. De Zeeuwse tak telt nog ongeveer 800 leden. Op Boerderij Ondersteboven zijn duiven welkom, maar geen bezit. Wedstrijdduiven komen soms in slecht weer terecht of worden ziek of oververmoeid en stranden onderweg. In het seizoen zijn dat er elke week wel een paar en dan loopt het aantal ook flink op tot soms wel meer dan 80 stuks. Ons motto is inmiddels "eerst aansterken en dan zelf beslissen terug naar huis te vliegen of te blijven". Blijkbaar is het goed vertoeven op de boerderij, want keer op keer zien we toch dat duiven blijven. In het winterseizoen loopt het aantal terug tot een stuk of 50. Niet alle duiven overleven de barre tochten. Zo nu en dan raakt er ook een duif verstrikt in zwerfvuil, maar laten zich veelal goed verzorgen en daar ontstaan natuurlijk een vriendschappelijke band door. Voor onze gasten maken de duiven voorafgaand aan de dagelijkse maaltijden 's-morgens en 's-avonds graag een paar demonstratievluchten rondom de schuur. De moeite van het genieten waard.

Radartoren 2018

Sinds de tweede helft van 2018 staat er een radartoren van 30 meter hoog te pronken nabij Ossenisse langs de Westerschelde. De radartoren biedt uitzicht over de Westerschelde en omgeving in de "kop van Ossenisse"; de toren is toegankelijk voor het publiek en inmiddels een flinke trekpleister voor omwonenden en passanten. De primaire functie van de radartoren is gelegen in het verbeteren van de veiligheid voor de scheepvaart op de Westerschelde. Met de groei van de containerschepen tot wel 400 meter lang met 20.000 containers komt ook de noodzaak tot het verbeteren van de veiligheid. Als vanuit Antwerpen een groot schip richting Vlissingen vaart kan de radartoren bij Hansweert de scheepvaart vanaf Vlissingen naar Antwerpen niet meer zien en dat is toch uiterst gevaarlijk. De radartoren is te bereiken via het fietspad langs de Westerschelde, maar ook met de auto bij Kreverhille. U kunt daar onder aan de dijk parkeren en als u de dijkovergang daar neemt komt u automatisch bij de toren terecht. De toren heeft 156 traptreden die u op de op 1 na hoogste verdieping van de toren brengt met een prachtig uitzicht. Alvast veel kijkplezier.

De Griete 2018

De Griete, waar de boot (Kaaiman) van Boerderij Ondersteboven is gelegen, is een getijderhaventje, ooit aangelegd om landbouwproducten over de Westerschelde te verschepen. Sinds de jaren 50 hebben ze die (economische) functie geleidelijk verloren en dienen ze veelal nog als recreatie voor watersportverenigingen. Het buurtschap Griete ligt een kilometer of 5 ten oosten van Terneuzen. Het haventje is aangelegd in 1873 om de oogst, veelal aardappelen, suikerbieten en stro, te verschepen. De haven nam toentertijd die functie oven van het nabijgelegen Poonhaven, dat door de inpolderingen van het Hellegat steeds verder dichtslibde. De haven was rechtstreeks bereikbaar voor paard en wagen en er was ook een weegbrug om de goederen te wegen. Via slechts twee binnenvaartschepen werden de goederen verscheept en dat betekende grote wachtrijen wagens, zodat een cafe vanzelfsprekend was. Dat gelijknamige cafe staat er nu nog steeds en wordt bezocht door vele passanten. Op de dijk stond het directiegebouw van het Waterschap Margarethapolders, waar de dijkgraven vergaderden. In de drijvende kantine van de Water Sport Vereniging (WSV) De Griete (www.wsvgriete.nl), sinds 1973 eigenaar van het haventje, hangt een schilderij van het oude haventje en een foto van het gebouw. In 1969 is het gebouw gesloopt vanwege de Deltawerken. De kantine van WSV De Griete is gedurende het seizoen (maart tot en met november) open op zondagmiddag ongeveer van 13.30 tot 17.30 uur voor een kopje koffie en een beetje gezelligheid, niet alleen voor de leden, maar ook voor voorbijgangers, die een kijkje willen nemen. Kom eens gezellig langs om de getijdenhaven van dichtbij te bekijken. Een paar keer per jaar heeft ook Arnold bardienst op zondag. WSV De Griete biedt ligplaats voor ruim 30 bootbezitters, die regelmatig door het jaar heen viswedstrijden houden met de boten.

Honing 2018

Sinds donderdag 20 september 2018 verkopen we ook honing in onze boerderijwinkel. De honing is de kroon op de samenwerking met Bijenkwekerij Kreverhille, die sinds deze zomer een paringsstand hebben staan in onze nieuwe patrijzenakker. Maar liefst 60-70.000 bijen en 250 koninginnen van het Carnica ras, die heerlijk vertoeven in de keur aan bloemen en planten in de bijna 2 hectare akkervogel-akker. Met trots presenteren wij deze lekkernij voor een prijs van 7 euro per pot van 500 gram (inclusief een opslag van 2 euro voor een potje van de patrijzenakker). Natuurlijk hopen we dat we hiermee onze gasten van de B&B, het boerderijterras en de groepen iets leuks te bieden hebben. De honig wordt gemaakt door de bijenkwekerij, maar komt natuurlijk ook uit onze akker. Al snel kregen we de vraag of we ook vloeibare honing in de aanbieding hebben, maar helaas. Dit is overigens het antwoord van de imker zelf "Zomerhoning kristalliseert bijzonder snel en vormt grote hoekige witte kristallen. Iemand die niet op de hoogte is, die zegt dan: die imker heeft suiker bij zijn honing gedaan, en die zie je nooit meer terug. Daarom ben ik gestopt met het leveren van vloeibare honing en maak ik enkel nog crèmehoning. Je kan de mensen het waarom uitleggen en ook dat het exact hetzelfde product is zonder toevoegingen. Crèmehoning is de vloeibare honing die tijdens het kristalliseren intensief geroerd is, waardoor er heel veel kleine kristallen worden gevormd in plaats van de grote. Daardoor lijft d honing smeerbaar, ook bij lage temperaturen.

 

 

 

Poelen 2018

In de nieuwe patrijzenakker van bijna 2 hectare langs het wandelpad (het Ommetje van Ossenisse-Zeedorp) zijn medio mei 2018 twee heuse poelen gegraven. Ruim 120 grote karren grond zijn verplaatst om het natuurgebied verder te optimaliseren. Midden in de polder een salamander-kikker poel van ruim 40 karren groot en meer nabij de Langeweg een tweede poel van ruim 80 karren groot voor met name akkervogels, die onze extra aandacht verdienen, zoals patrijzen, de veldleeuwerik, de gele quickstaart, de kievit, de scholekster en nog veel meer. Inmiddels is ook een heuse paringsstand toegevoegd om de bijen te ondersteunen. Ruim 200 koninginnen worden bediend door maar liefst 60-70.000 bijen; het zal zoemen van jewelste. De bijen van een unieke niet agressieve soort, maar val de bijen uiteraard niet lastig tijdens uw rondwandeling en blijf op het wandelpad. Hou honden beslist aan de lijn om de akkervogels niet teveel te verstoren en loop niet dwars door de patrijzenakker, ook al nodigt die beslist daarvoor uit! Respecteer de belangen van de natuur en laat iedereen en alles met rust. Geniet van de wandeling over het wandelpad van onverwachte ontmoetingen met jonge kieviten en nog veel meer. De akker is dan ook niet vatbaar voor jagen en jagers. In het najaar van 2018 wordt struweel (bossen en kruiden) toegevoegd langs de grootste poel en er staat nog veel meer op stapel. De basis is gelegd, nu is het de beurt aan de natuur (zon, regen, flora en fauna. Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar de resultaten. Regelmatig zullen tellingen plaatsvinden om na te gaan in hoeverre we vooruitgang boeken. Het geheel valt onder andere onder ondersteuning van de Provincie en is een samenwerking tussen de Provincie, het Waterschap, Landschapsbeheer Zeeland, Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst, Poldernatuur Zeeland, Bijenkwekerij Kreverhille en ondersteuning van locale collega's. De komende vier jaar moet deze akker tot zijn voltooiing komen. Veel kijk- en luisterplezier gewenst!

Doorlopende activiteiten

Foto selectie