Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Schone Schelde 2020

Ook in Ossenisse-Zeedorp wordt dit jaar weer deelgenomen aan de dag Schone Schelde op zaterdag 14 maart 2020. Op deze dag wordt door vrijwilligers een stuk langs de Westerschelde opgeschoond. Rijkswaterstaat analyseert het verzamelde afval onder meer op herkomst en rapporteert hierover. Op de website van Schoon Zeeland (www.schoonzeeland.nl) kun je hier meer over lezen. Wil je meedoen dan mag je je aanmelden bij de dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp (www.ossenisse-zeedorp.nl), maar ook bij Boerderij Ondersteboven (via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Veelal begint de dag omstreeks 10 uur en eindigen we omstreeks 14.00 uur. Het is reuze gezellig om mee te doen en bovendien help je onze Westerscheldekust schoon te houden. In de week van 16 tot en met 21 maart wordt door Nederland Schoon ook de Landelijke Opschoondag georganiseerd, maar dan is het tij aan de Westerschelde ongunstig, waardoor wij hebben gekozen voor de actie Schone Schelde in dit kader. Meer informatie over de landelijke actie is te vinden op de website van Nederland Schoon (www.nederlandschoon.nl).

Coopertests 2020

Om je goed voor te bereiden op de 7e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop op zaterdag 12 september 2020 worden de maanden erop voorafgaand Coopertests georganiseerd. Een Coopertest is een 12 minutenloop en leeftijd en gelopen afstand bepalen of de conditie (on)voldoende of optimaal is. De deelname aan de Coopertests is gratis, maar aanmelding is gewenst om voor voldoende thee en versnapering te kunnen zorgen. We starten gezamenlijk met inlopen vanaf de Schulpenhoek nabij Zeedorp om 20.30 uur naar het Nieuwe Gemaal, waar we starten met de test om 21.00 uur. Deze starttijd is gekozen, omdat veelal op dat tijdstip van optimale windsterkte sprake is. We lopen vanaf daar 12 minuten in de richting van het Oude Gemaal langs de Westerschelde en drinken dan gezamenlijk thee bij de Schulpenhoek (het 2200 meter punt). Langs het parcours staan 100 meter bordjes om ook degenen die niet van een passend horloge zijn voorzien op de hoogte te brengen van de gelopen afstand. Op het 1500 meter punt proberen we de doorkomst te klokken als we een passende tijdregistratie voorhanden hebben en het weer het toelaat. Na 12 minuten wordt door middel van een fluitsignaal aangegeven dat de test is voltooid.De meesten lopen tussen de 2000 en 3000 meter, maar menigeen levert een topprestatie en haalt zelfs een langere afstand. Schroom echter niet, want meedoen is belangrijker dan winnen uiteraard! De Coopertests staan gepland op de volgende datums (2e vrijdag van de maand): . op 8 mei 2020 . op 12 juni 2020 . op 10 juli 2020 - op 14 augustus 2020 . op 12 september 2020 is het de 7e d'Ossekoppenloop . op 9 oktober 2020. De laatste Coopertest is in het donker en wordt afgesloten met een speciaal drankje van de locale brouwerij De Kip in de sfeer van feestverlichting!

7e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop 2020

Helaas is dit evenement vanwege de corona-crisis gecanceld! Op zaterdag 12 september 2020 is het weer de hoogste tijd voor de jaarlijkse trim- en wandelloop in ons dorp. Het is in 2020 alweer de 7e keer dat deze loop wordt georganiseerd door de dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp. Afgelopen jaar hadden we mooi weer en flink wat deelnemers, maar jammer genoeg wel wat minder dan de voorgaande jaren. Waarschijnlijk hadden we concurrentie van andere lopen aan de Vlaamse kant van de grens. Deze concurrentie proberen we steeds te ontlopen doordat we zijn aangesloten bij de coördinatie van de Stichting Sport Promotie Zeeuws Vlaanderen (SSP ZVL). Deze Stichting organiseert in het najaar tot de marathon van Zeeuws Vlaanderen begin april een reeks criteriumlopen over drie afstanden. D'Ossekoppenloop was de afgelopen jaren de oepningsloop van dit criterium. We hebben hier ook weer drie afstanden en een kidsrun (rondje rond de voormalige kerk van Ossenisse). De afstanden zij ongeveer 6, 8 en 12 km lang en lopenvoor een groot deel langs de Westerschelde, door de polders en het dorp en onder andere ook (de twee langste afstanden) over Boerderij Ondersteboven. Inschrijven kan alleen op de dag zelf in het dorpshuis van Ossenisse in de Kipstraat van 13.30 uur tot 14.45 uur. Wandelaars kunnen gelijk vanaf de inschrijving starten en het is zelfs mogelijk om als wandelaar eerst in het dorp te gaan inschrijven en vervolgens te starten en finishen op de boerderij. Voor elke loper en wandelaar is er naast een heuse dagprijs tevens een tombola prijs beschikbaar in het dorpshuis. De kidsrun start om 14.45 uur bij het dorpshuis en de overige lopers starten allemaal samen om 15.00 uur aldaar. We rekenen weer op veel deelnemers en toeschouwers, want het is altijd erg gezellig in en om het dorpshuis, in het locale cafe 't Schallemaaj en op Boerderij Ondersteboven.

NL Doet 2020 - Ossenisse schoolpaadje

Ook dit jaar doet Ossenisse-Zeedorp (www.ossenisse-zeedorp) weer mee met de jaarlijkse NL Doet dagen, die in 2020 zijn gepland op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. Dit jaar is het in Ossenisse-Zeedorp op zaterdag 14 maart 2020 de bedoeling het voormalige kerkepad, ook wel bekend als schoolpaadje, nieuw leven in te blazen. Afgelopen jaar is een onderhoudsteam opgestaan en dit jaar ligt het in de bedoeling het voormalige kerkpad dat loopt van de Weststraat naar de Dorpstraat officieel op te nemen in het landelijke wandelnetwerk van Landschapsbeheer Zeeland. Het paadje is dan het hele jaar voor het publiek opengesteld met uitzondering van 1 dag per jaar om de private sfeer te behouden. Voor vragen en/of opmerkingen over het kerkpaadje kun u zich wenden tot de dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp, die het beheer op zich heeft genomen. Het NL Doet project is officieel aangemeld bij het Oranjefonds als NL Doet project en als je wilt meewerken kan dat via die website (www.oranjefonds.nl).

Nationale Tuinvogeltelling 2020

In het weekend van 24 tot 26 januari 2020 vindt de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling plaats. Als u mee wilt doen dient u zich aan te melden via de website van de Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl). U krijgt dan vervolgens leerzame tips om vogels te onderscheiden, een gratis blad en nog veel meer. Vorig jaar (25-27 januari 2019) deden wij ook mee en telden onder andere 28 huismussen, 2 zwarte kraaien, 2 kauwen, 2 fazanten, 2 houtduiven, 2 winterkoninkjes, 2 eksters, een waterhoen en een torenvalk. De resultaten van uw bevindingen, van uw regio en landelijk worden gepresenteerd, zodat u met de landelijke tellingen kunt vergelijken. Zeker de moeite waard om mee te doen, erg leerzaam, maar bovenal helpt u de Vogelbescherming het verloop van de vogelbestanden in de gaten te houden. Wij doen in ieder geval weer mee! Veel plezier!

Huttentut 2019

Huttentut, ook wel dederzaad of vlasdodder genoemd, is een erg oud Nederlands cultuurgewas, dat ruwweg 2000-3000 jaar geleden werd verbouwd. De gele bloem is erg geliefd door bijen en uit de zaden kan olie worden bereid en bevat Omega-3 en Omega-6 vetzuren. De olie is heerlijk op een salade, maar kan ook ideaal worden gebruikt op de huid. Vroeger werd er ook smeerolie van geproduceerd en tegenwoordig zelfs biokerosine voor vliegtuigen. Het gewas wordt momenteel opnieuw onder de aandacht gebracht en staat inmiddels niet alleen in de polders nabij Terhole (proefakker van Grenspark Groot Saeftinghe) en St-Jansteen (Natuurgebied de Schommeling), maar ook in de patrijzenakker bij Boerderij Ondersteboven langs de oevers van de poelen. De huttentutolie wordt gemaakt door Jos Heerkens Kruiden in Zeedorp en onder andere verkocht op Boerderij Ondersteboven.

Groepen 2019

Regelmatig krijgen we vragen over "groepen", Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we (in het voor- en naseizoen) alleen open op aanvraag vooraf voor groepen. Wat is een groep dan? Een groep bestaat volgens onze maatstaven uit minimaal 4 personen, dus als je met z'n twee nog twee personen meebrengt is van een groep sprake wat ons betreft. In het hoogseizoen (de vakantieperiode) zijn we veelal ook doordeweeks (met name op dinsdag en donderdag) meer open als het kan..zeker als het erg warm weer is, dus bel ons zonodig even (0031.114.681397). Sluitingstijden zijn voor ons belangrijk om boodschappen te kunnen doen en/of op onze boerderij en/of in ons natuurgebied te werken...onderhoud is vanzelfsprekend. Als voorseizoen zien wij veelal de maanden april, mei en juni; als naseizoen veelal september en oktober; als hoogseizoen juli en augustus. Het voordeel van "open op aanvraag" is beslist, dat wij gedurende die dagen in staat worden gesteld wat extra werkzaamheden te doen indien noodzakelijk...en dat is ook veelal noodzakelijk...zoals de wekelijkse maaibeurt van het wandelpad (het ommetje) en het omliggende gras om maar een voorbeeld te noemen. Als we open zijn voor (kleinere) groepen op het terras is het terras ook open voor anderen, zoals het bordje aan de poort dan ook laat zien. Als we open zijn voor (grotere) groepen in de schuur us het terras normaliter niet open voor anderen, omdat we dan alle aandacht willen schenken aan die groepen. We adviseren ook grotere groepen van minimaal 6 personen vooraf te bellen voor het gebak; het zou jammer zijn als het gebak van voorkeur inmiddels is uitverkocht of helemaal niet gemaakt die dag! Tja, het is lastiger dan het op het eerste oog lijkt, maar toch handig om te weten.

Boerenlandvogels 2019

Recentelijk heeft de Vogelbescherming een intens document opgesteld over de stand van zaken (1990-2017) voor 27 boerenlandvogels ten behoeve van de Provinciale Staten verkiezingen in Zeeland. Ze geven een onderverdeling in akkervogels, vogels voor kleinschalig cultuurland en weidevogels. Van die 27 vogels staan er maar liefst 18 op de Nederlande Rode lijst. Twee soorten daarvan staan zelfs op het punt van uitsterven: de grauwe gors en de kemphaan. De grutto, de veldleeuwerik en de ringmus zijn op vele plaatsen reeds verdwenen. Van de overige 9 vogels staan er 4 op de Oranje lijst. Slechts 5 van deze 27 boerenlandvogels zijn (nog) niet bedreigd (de kwartel, de roodborsttapuit, de grasmus, de putter en de geelgors). De akkervogels zijn met 79% gedaald en de cultuurvogels met 40% ten opzichte van 1990 Specifieke weidevogels zoals slobeend, kemphaan, watersnip, grutto en tureluur, worden in Zeeland niet in het onderzoek betrokken. Dit blijkt in Zeeland zelfs 20% slechter te scoren dan het landelijk gemiddelde.En met name gezien de belangrijke rol van Zeeland voor de akkervogels is dit dramatisch te noemen.Onder de akkervogels vallen in de onderzochte 27 de graspieper, de kwartel, de scholekster, de kievit, de wulp, de gele kwikstaart, de veldleeuwerik, de grauwe gors en de patrijs. Naast de grauwe gors staan de wulp en de patrijs er het slechts voor, op de voet gevolgd door de gele kwikstaart en de veldleeuwerik. In Zeeland staan de patrijs en de veldleeuwerik er dramatisch voor met een afname van meer dan 5% per jaar. In onze patrijzenakker (deels PARTRIDGE) tellen we met name de veldleeuwerik nog met enige regelmaat; de patrijs wordt steeds zeldzamer gesignaleerd helaas. Ook de graspieper en de gele kwikstaart tellen we nog regelmatig. In Zeeland zijn ook een aantal cultuurvogels kritisch, zoals de zomertortel, de spreeuw en de ringmus, maar gelukkig komen de laatste twee hier nog frequent in flinke aantallen voor. Bent u geïnteresseerd in het onderzoek, dan kunt u deze op www.poldernatuurzeeland.nl terugvinden.

Klusdagen 2019

Zoals de afgelopen jaren worden ook dit jaar klusdagen georganiseerd op Boerderij Ondersteboven. Voor dit jaar staan onder andere op het programma (1) het maken van een zogenaamd "klinket" als toegang voor de toiletgroep in de schuur, (2) een nieuw luik aan de noordzijde van de schuur, (3) het opknappen van de boerenwagen en wie weet wat verder nog op tafel komt. Met een kleine groep "klussers" starten we om 10 uur met een kopje koffie/thee, we lunchen gezellig samen om 13.00 uur en eindigen met een drankje om ongeveer 15.30 uur. De volgende (maan)dagen zijn vastgesteld vooralsnog: maandag 25 maart 2019, maandag 15 april 2019, maandag 13 mei 2019, maandag 17 juni 2019, maandag 22 juli 2019, maandag 16 september 2019 en maandag 14 oktober 2019.

6e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop 2019

Het eerste lustrum zit er alweer een tijdje op en we maken ons alvast op voor de 6e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop in Ossenisse-Zeedorp jaarlijks op de tweede zaterdag van september, dit jaar 14 september 2019! Het parcours is ongewijzigd en loopt vanaf het dorpshuis Hof ter Nesse in de Kipstraat (achter de kerk) door de polders en langs de Westerschelde over 4 afstanden van ongeveer 500 meter (kidsrun), 6 km (korte afstand), 8 km (midden afstand) en ruim 11 km (lange afstand). Het prachtige parcours kan ook weer gewandeld worden en het aantal wandelaars stijgt elk jaar. Ook de locale wandelclub "de Scheldetrappers" doen weer mee. De inschrijving start om 13.30 uur in het dorpshuis en de formele start voor de kleintjes is om 14.45 uur en de overige lopers om 15.00 uur. Wandelaars mogen vertrekken zodra ze hebben ingeschreven en bij de informatiebalie zijn afdrukken van de routes te verkrijgen, maar het parcours wijst zichzelf moet ik bekennen. Ook het inschrijfgeld is ongewijzigd gebleven op 5 euro (1 euro voor de kleintjes) en de prijzenpot is als vanouds voor iedereen een dagprijs en hoogst waarschijnlijk voor alle andere lopers en wandelaars nog een tombola prijs extra. Deelname is op eigen risico, maar langs het parcours zijn EHBO'ers ingezet op het dorpshart, bij de Knuitershoek en op Boerderij Ondersteboven. De deelnemende lopers vooraan worden begeleidt door een fietser en de stoet wordt afgesloten door een bezemwagen. Op het dorpshart bij Hof ter Nesse, bij het cafe/restaurant 't Schallemaaj en bij de doorkomst op Boerderij Ondersteboven is muziek te horen voor de deelnemers en de fans, die we in grote getale verwachten! Niet minder dan 75 vrijwilligers dragen een steentje bij voorafgaand, tijdens en na afloop van d'Ossekoppenloop en daar zijn we trots op. Voorafgaand aan de loop worden weer Coopertests georganiseerd op de tweede vrijdag van de maanden mei, juni, juli, augustus voorafgaand en oktober afsluitend. Deze Coopertests (een testloop over 12 minuten langs de Westerschelde) beginnen om 21.00 uur, maar we lopen eerst gezamenlijk in naar de start om 20.30 uur stipt vanaf de Schulpenhoek nabij Zeedorp. De deelname is gratis en na afloop staat warme thee klaar.

Openingstijden 2019 - belangrijk!

Ja, het is inmiddels 2019 en het nieuwe seizoen begint alweer te kriebelen. De eerste B&B gasten hebben zich alweer gemeld. Voor het seizoen 2019 hebben we besloten een dag extra beschikbaar te stellen voor groepen ten koste van het terras. Afgelopen paar jaren waren we op maandag en dinsdag alleen open voor groepen (van minimaal 6 personen), want we hebben gemerkt dat het voor ons lastig is om groepen te combineren met terrasbezoeken. Groepen dienen zich bij voorkeur vooraf aan te melden om zeker te zijn van geliefd gebak anders kunnen we de beschikbaarheid daarvan niet garanderen en dat vinden wij spijtig. Natuurlijk zijn groepen ook welkom zonder aanmelding op andere dagen, maar dan is gebak onder voorbehoud. Voor het nieuwe seizoen voegen we een extra dag toe aan de groepen. Ook de donderdag houden we dan gereserveerd voor groepsontvangst en is het terras voor andere gasten gesloten. Dus woensdag, vrijdag en in het weekend, plus feestdagen (bijvoorbeeld 2e Pinksterdag) is ons terras (bij mooi weer) geopend. De openingstijden zijn op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot ongeveer 17.30 uur. Op een paar dagen in het jaar zijn wij specifiek open voor speciale activiteiten voor genodigden, zoals 2e Paasdag (maandag 22 april 2019) en de derde zaterdag van augustus (17 augustus 2019). Tijdens de 6e d'Ossekoppen (trim & wandel) loop op 14 september 2019 hebben we van 15.00-17.30 uur muziek op het terras en is iedereen van harte welkom om de lopers en wandelaars aan te moedigen ook op ons terras. We beginnen het seizoen met Pasen (Paaszaterdag), 20 april 2019, is onze eerste terrasdag vanwege onze deelname aan de Stoep- en schuurverkoop in Ossenisse-Zeedorp en het eerste weekend van oktober sluiten we het terrasseizoen weer (zondag 6 oktober 2019). Aan de poort is te zien of we open zijn, maar bij twijfelachtig weer is het wellicht beter om vooraf even te bellen (lokaal 0114-681397 of internationaal 0031.114.681397). De B&B begint medio maart, zodra het weer het toelaat, en sluit medio oktober, zodra het weer verslechterd. Wij kijken er alvast naar uit! om jullie weer te mogen begroeten!

Poonhaven 2019

Mede dankzij George Steijaert, die zelf 20 jaar op Poonhaven heeft gewoond, weten we nu meer van het nabijgelegen gehucht Poonhaven oftewel Poontje.Na de indijking van de Groot-Huyssenspolder in 1695 werd het water aldaar afgelaten via een gemetselde hole bij Poonhaven in de toen nog niet ingepolderde Hellegatpolder. Het ondiepe, dichtslibbende Hellegat, kon toentertijd alleen nog bevaren worden door platbodems, die "poon" werden genoemd. Zo werd de aanlegplaats al in 1773 Poonhaventje genoemd en groeide het gehucht uit van een winkeltje naar een geschikte plek om te wonen. Na het wegvallen van het veer Stoppeldijkveer en Zaamslagveer werd er vanaf Campen gevaren op Poonhaven. In 1858 waren er al 10 huizen bewoond en rond het jaar 1900 waren er al drie winkeltjes, een bierhuis (Pautje en Liesje de Zeeuw), een smederij (Jan Willemsen) en een herberg (H. Scheele). Een spreuk pronkte aan de muur van de herberg "Ik heb nog nat, een kan of wat, dat vloeit uit volle stromen. Wie het vloeken haat en het vechten laat mag vrij hier binnen komen.". In 1913 kwam er een wagenmaker (Willem Leenhouts) bij.Door dichtslibben van het Hellegat werd Poonhaven steeds moeilijker bereikbare de haven werd helemaal buiten gebruik gesteld na de inpoldering van de Van Lijndenpolder in 1876.

Lady Christl 2019

We winden er geen doekjes om zoals jullie vast en zeker weten! De door ons boven alle rassen verheven aardappel is de Lady Christl, die we dan ook promoten in onze moestuin, in onze B&B en op ons terras. De Lady Christl is een primeur vastkokende aardappel, die door zijn ovale vorm goed in plakjes is te verwerken en dus ideaal voor gebakken aardappeltjes en frietjes. Maar natuurlijk is niet alleen de vorm van wezenlijk belang, maar de aardappel is aromatische, ietwat zoetjes en krijgt daardoor een optimale smaak bij de verwerking. De aardappel schijnt afkomstig te zijn van het eiland Noirmoutier, waar dat ook mag liggen. De aardappel is voor grootschalig gebruik minder goed geacht vanwege het feit dat zij vastelijk is voor ziektes en ook een erg vroege aardappel is. Wij hebben vergeefs geprobeerd een leverancier te vinden in Nederland voor kleinschalig gebruik, maar zijn uiteindelijk toch uitgekomen in Vlaanderen. In het Vlaams Zaadhuis in Waarschoot halen we onze pootaardappelen sinds geruime tijd.Zo af en toe treffen we de aardappel in de schappen van Albert Heijn en dan schromen we beslist niet! Vraag ernaar als je belangstelling hebt.

Doorlopende activiteiten

Foto selectie